Kjell-Ingar Olsen style=

Kjell-Ingar Olsen

President
Terje Austad style=

Terje Austad

Visepresident
Olav Kuven style=

Olav Kuven

Sekretær
Steinar Bottenvik style=

Steinar Bottenvik

Kasserer
Gunn Reidun style=

Gunn Reidun

Aktivitetsleder
Kjetil Danielsen style=

Kjetil Danielsen

Klubbmester
Olav Aartun style=

Olav Aartun

Medlemsansvarlig
Roy Ove Svarstad style=

Roy Ove Svarstad

Styremedlem